Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) hodnotí budovy na základě typizovaného užívání, a díky tomu lze budovy objektivně porovnat a zjistit jejich energetickou náročnost. Posuzovanou budovu porovnává z hlediska spotřeby energie na její kompletní provoz, tzn. potřebnou energii na ohřev teplé vody, vytápění, umělé osvětlení, vzduchotechniku, popř. klimatizační techniku.

Důvodem vzniku PENB byla snaha minimalizovat spotřebu budov, které zároveň produkují nemalé množství CO2. Průkaz je důležitý také při oceňování nemovitosti v případě koupě či prodeji. Jeho fungování je uzákoněno v zákoně o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013.

Kdy je nutné vlastnit PENB?

 • Při pronájmu nebo prodeji celé budovy nebo ucelené části budovy (např. bytové jednotky).
 • U budov užívaných orgánem veřejné moci, které mají více jak 250 m² energetickou vtažnou plochu.
 • Při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov.

Podklady potřebné k vyhotovení:

 • Stavební dokumentace
  • půdorysy, řezy a skladby konstrukcí
  • rozměry objektu včetně rozměrů oken
 • Dokumentace k oknům
 • Seznam provozů v objektu
 • Dokumentace k technickému zařízení budov
  • vytápění, větrání, úprava vlhkosti, chlazení, příprava teplé vody, osvětlení
  • seznam zdrojů a jejich specifikace (např. revizní zprávy)

Průkaz je platný deset let ode dne vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy (nástavba, vestavba, přístavba, zateplení, výměna oken), popř. do změny způsobu vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Vlastník bytové jednotky má právo požadovat PENB po SVJ nebo bytovém družstvu. V případě, že SVJ nebo bytové družstvo na písemné vyžádání průkaz nepředá, lze ho nahradit spotřebou elektřiny, plynu a tepelné energie za poslední 3 roky.

Datum vzniku povinnosti

Čeho se povinnost týká

1. ledna 2013

Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu

1. července 2013

Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

1. ledna 2015

Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2*

1. července 2015

Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2*

1. ledna 2016

Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů

1. ledna 2017

Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2*

1. ledna 2019

Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2*

*Energeticky vztažná plocha je orientačně půdorysná plocha budovy krát počet užívaných podlaží

Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:

 1. chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
 2. budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 3. budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 4. budov pro náboženské účely
 5. průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
 6. stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
 7. nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem