Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 • Poskytovatel služeb velmi dbá na ochranu osobních údajů, a proto jakýkoli makléř či přispěvatel portálu se zavazuje dodržovat tyto zásady.
 • Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob. 
 • Akceptací těchto zásad berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb portálu je zveřejňování a rozšiřování informací a názorů o makléřích a realitní problematice, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači.
 • Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem portálu, nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

Povinné údaje uváděné při registraci

V případě registrace uvádíte některé údaje, které příslušné právní předpisy považují za osobní údaje.

Zveřejněné údaje

 • Vaše příspěvky uveřejněné pod Vaším profilem či Vaším odborným článkem budou označené Vaším jménem a v případě makléřů i příjmením.
 • Akceptací těchto zásad se zavazujete, že veškeré Vámi uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasíte s tím, že pokud některý z Vámi nepravdivě uvedených údajů způsobí poskytovateli služeb škodu, jste za takovou škodu plně odpovědní a zavazujete se poskytovatele služeb v plné výši odškodnit a uhradit veškeré náklady v této souvislosti vzniklé, včetně nákladů na právní zastoupení.

Zpracování osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb a ten zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a dle těchto zásad.
 • Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb na portálu. 

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, která splňuje technickou ochranu dat, dle požadavků příslušných právních předpisů.
 • Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům.
 • V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněna zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

Možnosti opravy, aktualizace a odstranění osobních údajů

 • Máte možnost kdykoli opravit či aktualizovat Vaše osobní údaje uvedené při registraci. Berete, prosím, na vědomí, že každá osoba může být registrována pouze jednou.
 • Zadáte-li vytvoření další registrace na Vaši osobu, bude taková registrace odmítnuta. V případě, že dojde k odstranění zveřejňovaných osobních údajů z Vaší registrace údajů, nebudete již moci dále publikovat Vaše příspěvky, což však v žádném případě neznamená, že veškeré příspěvky publikované pod Vašimi údaji nebo obsahující Vaše údaje budou automaticky odstraněny.
 • Odstranění Vašich osobních údajů z registrace neznamená odvoláni souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, jež jste poskytovateli služeb udělili. Pokud svůj souhlas chcete odvolat, prosím, kontaktujte nás na info@nrportal.cz 
 • Berte prosím na vědomí, poskytovatel služeb v žádném případě nemonitoruje, neopravuje či jinak manuálně nezasahuje do obsahu příspěvků zveřejňovaných jednotlivými přispívateli.

Provozní data

V rámci poskytování služeb dochází ke zpracování dalších systémových dat např. IP adres, jež používáme jednak k technickému zajištění, ale též ke shromažďování statistických demografických údajů. Dále používáme tzv. soubory cookies, abychom se lépe přizpůsobili individuálním potřebám uživatelů. Vypnete-li cookies soubory, nebrání to v užití našich služeb.

Používání služeb Google

 • Pro vyhodnocování návštěvnosti portálu používáme služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování uživatelů portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stránce http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.
 • K online inzerci používáme remarketing ve službě Google AdWords. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na Internetu naše reklamy na různých webových stránkách. Poskytovatel služeb stejně jako další dodavatelé využívají společně soubory cookies první strany a soubory cookies třetích stran k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv portálu, k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami portálu. Detailní podmínky užívání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/selct/tsandcsfinder?country=CZ.

Nahoru