Při prodeji nebo nákupu nemovitosti je potřeba zaplatit daň z příjmu a daň z nabytí nemovitých věcí.

  • Nákup nemovitosti

Dle aktuálně platné legislativy je nákup nemovitosti na straně kupujícího zatížen daní ve výši čtyř procent hodnoty dané nemovitosti.

  • Prodej nemovitosti

Dle aktuálně platné legislativy není prodej nemovitosti zatížen žádnou daní. Příjem z prodeje nemovitosti je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen, jestliže měl prodávající v prodávané nemovitosti bydliště nejméně dva roky před prodejem a dále v případě, že neměl prodávající v nemovitosti dva roky před prodejem, pokud jsou inkasované peníze použity na řešení vlastní bytové potřeby. V případě, že prodávající nesplňuje podmínku bydliště v prodávané nemovitosti, potom je prodej od daně z příjmu osvobozen, jestliže mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynula lhůta pěti let. Pokud poplatník prodá nemovitost před uplynutím této doby, je povinen zdanit rozdíl mezi příjmy a výdaji sazbou 15 %.

  • Darování nemovitosti

Zákon o darovací dani byl před lety zrušen a darování se stalo součástí zákona o daních z příjmů. Darování nemovitosti je tudíž zatíženo sazbou 15%. Poplatníkem této daně je obdarovaný. Poplatník je od této daně osvobozen, pokud se jedná o příbuzného v linii přímé či linii vedlejší.

  • Pronájem nemovitosti

V případě, že pronajímáme nemovitost, musíme příjem z pronájmu uvést v Příloze č. 2 daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Zákon umožňuje využít skutečné náklady, spojené s pronájmem nemovitosti nebo tzv. náklady paušální. Tyto paušální náklady jsou ve výši 30 % příjmu z pronájmu. Sazba daně z příjmu je pak 15 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji.