Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

 • Služby poskytuje společnost Nezávislý realitní portál s.r.o., IČ: 05590841, se sídlem na adrese: Bělohorská 659/198, Břevnov, 169 00 Praha 6.
 • Užíváním našich služeb a/nebo potvrzením těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami, včetně zásad ochrany soukromých údajů.
 • V případě nesouhlasu se smluvními podmínkami včetně zásad ochrany soukromí, naše služby, prosím, nepoužívejte.
 • Naše služby využívejte v souladu s těmito podmínkami. Nezneužívejte je, nezasahujte do nich a nepokoušejte se získat přístupy jiným způsobem, než v souladu s těmito podmínkami.

Definice

 • Poradna - uživatelé mají možnost založit nové diskuzní vlákno, na které mohou reagovat makléři.
 • Makléř - Odborná osoba, která splnila podmínky registrace a bylo jí poskytovatelem služeb umožněno prezentovat svůj profil.
 • Odborný článek - Článek na odborné téma publikovaný makléřem nebo redakcí či zástupcem poskytovatele.
 • Portál - Internetový portál spravovaný poskytovatelem služeb vedený na adrese www.nrportal.cz 
 • Poskytovatel služeb - Společnost Nezávislý realitní portál s.r.o., IČ: 05590841, se sídlem na adrese: Bělohorská 659/198, Břevnov, 169 00 Praha 6.
 • Profil - Webová stránka obsahující informace týkající se makléře / kanceláře umístěné na portále.
 • Odpověď - Informace, názor, doporučení nebo zkušenost publikovaná makléřem na portále.
 • Dotaz – otázka, položena uživatelem v poradně.
 • Příspěvek – odpověď či dotaz publikovaný makléřem či uživatelem.
 • Uživatel - Uživatel portálu, který má možnost publikovat v poradně svůj dotaz, názory, doporučení a zkušenosti.
 • Hodnocení / reference - Služba portálu, díky které má uživatel možnost publikovat svoji zkušenost či referenci na konkrétního makléře. Tato služba se řídí Pravidly diskuse.

Poskytované služby

Portál slouží k prezentaci makléřů, publikaci odborných článků, zkušeností a videí. Dále pak k objektivnímu hodnocení práce makléřů, jejich reakcím na dotazy uživatelů apod.

Podmínky registrace profilu

 • Každý makléř může mít pouze jeden profil.
 • Profil může být v režimu BASIC (zdarma) nebo PROFI/PREMIUM (placený).
 • Profil BASIC - Bezplatný profil, pro jehož vytvoření je potřeba vyplnit registrační formulář, akceptovat Smluvní podmínky, včetně zásad ochrany soukromých údajů, a akceptovat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Profil PROFI / Profil PREMIUM - Placený profil, pro jehož vytvoření je potřeba vyplnit registrační formulář, akceptovat Smluvní podmínky, včetně zásad ochrany soukromých údajů, a akceptovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Zároveň je potřeba vytvořit objednávku a uhradit platbu dle platného ceníku.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, zda bude profil makléře publikovat.
 • Při registraci profilu je nutné uvést tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa pracoviště, poskytované služby a další nepovinné informace, které chcete na svém profilu zveřejnit. Všechny údaje uvedené při registraci jako veřejné, budou publikovány na profilu makléře. Údaje označené jako neveřejné zůstanou skryty.

Dobrá pověst

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odepřít či ukončit poskytování služeb makléři na základě vlastního uvážení, zejména pak:
 • z důvodu ztráty dobré pověsti makléře.
 • má-li důvod se domnívat, že makléř nesprávně či nepravdivě uvedl své údaje nebo další informace, nebo porušuje smluvní podmínky a odborné standardy poskytovatele služeb.

Příspěvky v poradně a zkušenosti

 • Portál umožňuje makléřům po registraci a akceptaci smluvních podmínek, včetně zásad ochrany soukromí a dalších souhlasů, publikovat příspěvky v diskuzích a u zkušeností uživatelů.
 • Uživatel může přidávat:
 • Dotazy v poradně.
 • Hodnocení / reference / zkušenosti.
 • Makléři mohou na tyto příspěvky uživatelů reagovat.
 • Makléř smí vkládat pouze takové příspěvky,  jejichž zveřejnění je v souladu s autorskoprávními předpisy a předpisy upravujícími práva na ochranu osobnosti. Vznikne-li v důsledku porušení takovéto povinnosti újma jakékoli osobě včetně provozovatele Portálu, je makléř povinen takovou škodu uhradit.

Odpovědnost za příspěvky

 • Poskytovatel služeb není odpovědný za obsah zveřejněných příspěvků. Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídá autor příspěvku - makléř / uživatel. Vložený příspěvek je ve vlastnictví autora. Makléř je plně odpovědný za jakékoli porušení zákona i za případnou škodu vzniklou následkem publikování příspěvků na portálu. Pokud obsah příspěvku způsobí poskytovateli služeb jakoukoliv škodu, zavazuje se makléř / uživatel poskytovatele v plné výši odškodnit. Poskytovatel služeb není zodpovědný ani za jakýkoliv další přispěvatelem, makléřem vložený a zveřejněný obsah na portálu. 
 • Při publikování příspěvků dbejte stanovených pravidel a zvažte, zda Váš příspěvek neporušuje příslušné právní předpisy. Zejména právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobních údajů, autorské právo, zda se nejedná o nekalé jednání či zda není porušením etického kodexu Asociace realitních kanceláří České republiky nebo porušením důvěrných informací.
 • Poskytovatel služeb obsah příspěvků nemonitoruje, zjistí-li však, že došlo k porušení pravidel resp. některého z ustanovení těchto smluvních podmínek, bude příspěvek smazán. Poskytovatel služeb neodpovídá za případnou škodu vzniklou smazáním jakýchkoliv údajů z portálu.
 • Poskytovatel služeb neposkytuje jakoukoliv záruku za správné fungování portálu a není odpovědný za případné technické či obdobné problémy s připojením.

Pravidla poradny a vkládání zkušeností

 • Prosíme, před publikováním příspěvku zvažte, co publikujete. Veškeré Vámi uvedené údaje budou známy široké veřejnosti a kdokoli si je může vyhledat a zneužít. Příspěvky budou publikovány pod Vámi zadanými údaji, které jste povinni uvést při registraci profilu popř. při zadávání dotazu v poradně. 
 • Do poradny mohou přispívat pouze makléři osobně pod svým makléřským profilem. Cílem poradny je návštěvníky a uživatele portálu edukovat a odborně jim poradit. Diskuze neslouží jako marketingový a propagační nástroj subjektu a neslouží ke komerčním sdělením.
 • Makléř tímto prohlašuje, že veškeré jím uvedené příspěvky jsou pravdivé. Makléři jsou povinni dodržovat níže uvedené Pravidla diskuze a zkušeností.
 • Vaše příspěvky, které jsou pouze komerčně motivovány nebo jsou naprosto nepodstatné či zmiňují pouze Vaši propagaci, nejsou dovoleny.

Žádné vulgarismy, slovní napadání

Pokud příspěvek obsahuje vulgarismy, výhrůžky či obdobné slovní napadání, bude okamžitě poté, co se o takovém příspěvku poskytovatel služeb dozví, smazán. Za vulgarismy jsou považovány i vulgarismy doplněné smajlíky, nebo budou-li některá písmena vynechána nebo nahrazena jinými znaky.

Žádné pomluvy

 • Ve svých příspěvcích uvádějte pouze pravdivá tvrzení. Může se stát, že pokud bude příspěvek pomluvou, může osoba, jíž se pomluva týká, zahájit proti přispěvateli občanskoprávní či trestní řízení.
 • Poskytovatel nemůže rozklíčovat, jestli se jedná či nejedná o pomluvu, a proto příspěvky, které budou bez odůvodnění obsahovat pouze kritiku, budou poté co budou nahlášeny poskytovateli služeb jako pomlouvající, smazány. Makléři mají možnost své publikované příspěvky smazat nebo skrýt.

Věcnost

Přispívat je možné pouze ve vztahu k tématu. Odkazy se musí týkat přímo diskutované problematiky a musí směřovat na konkrétní stránku s podrobnějšími informacemi.

Podoba příspěvku

Ve Vašich příspěvcích doporučujeme užívat diakritiku a strukturovat text do odstavců. Vyhněte se prosím nežádoucí a nepřehledné formě příspěvku. Nesrozumitelné příspěvky mohou být mazány.

Možnosti vkládání odkazů

Do diskuzí je možné vkládat odkazy jen pokud využíváte placeného Premium profilu. Odkazy se musí týkat přímo diskutované problematiky a musí směřovat na konkrétní stránku s podrobnými informacemi k tématu diskuze. Odkazy mohou být připojeny pouze k obsahově bohatším příspěvkům s informační hodnotou pro návštěvníka.

Pozor na osobní údaje

Berte na vědomí, že jakýkoliv údaj, dle kterého lze identifikovat příslušnou osobu, je osobním údajem chráněným právními předpisy na ochranu osobních údajů. Dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že jakýkoliv údaj o majetkových poměrech konkrétní osoby je ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů tzv. citlivým údajem.

Smazání příspěvku

 • Porušuje-li příspěvek příslušné právní předpisy nebo pravidla uvedená v těchto podmínkách, bude takovýto příspěvek smazán.
 • Poskytovatel služeb neodpovídá za případnou škodu, která smazáním údajů může vzniknout. Jednotliví makléři a přispěvatelé jsou plně odpovědní za obsah jimi vložených příspěvků a poskytovatel služeb tento obsah nesplňuje.
 • Objevíte-li příspěvek, který tyto podmínky porušuje či porušuje příslušné právní předpisy, prosíme o neprodlené nahlášení takového příspěvku.

Fotogalerie

 • Fotogalerie slouží k dokreslení informací o makléři a jeho práce. Není to prodejní kanál ani prostor pro prezentaci zakázek.
 • Fotografie vložené do profilu - profilová fotografie makléře, fotografie z prezentačních akcí, pracovní prostředí / zázemí, ukázkové a reprezentativní fotografie z nejzajímavějších zakázek makléře.
 • Makléř smí vkládat pouze takové fotografie,  jejichž zveřejnění je v souladu s autorskoprávními předpisy a předpisy upravujícími práva na ochranu osobnosti. Vznikne-li v důsledku porušení takovéto povinnosti újma jakékoli osobě včetně provozovatele Portálu, je makléř povinen takovou škodu uhradit.

Publikování článků

 • Články jsou publikovány na portále, na profilech makléřů a u jednotlivých souvisejících témat. Nové články mohou být použity v newsletterech a informačních e-mailech poskytovatele služeb směřujících k uživatelům. 

Změny poskytovaných služeb a jejich skončení

 • Služby Vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že Vaše jednání není v souladu se smluvními podmínkami či zásadami, nebo pokud máme podezření na nepřípustné jednání.
 • Služby portálu neustále vylepšujeme a upravujeme. Může tedy docházet v průběhu času k úpravě funkcionalit a pozastavení nebo ukončení nabízených služeb.

Reklamace, možnost odstoupení od smlouvy a zákaznická podpora, povaha zúčastněných subjektů (B2B)

 • Práva a povinnosti zúčastněných subjektů týkající se případného vadného plnění a náhrady škody se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 • Služby portálu neustále vylepšujeme a upravujeme. Může tedy docházet v průběhu času k úpravě funkcionalit a pozastavení nebo ukončení nabízených služeb.
 • Reklamaci služeb lze vůči poskytovateli služeb uplatnit e-mailem či automatickou zprávou vygenerovanou prostřednictvím webového rozhraní, případně písemně poštovní či datovou zprávou.
 • Reklamace musí obsahovat identifikaci reklamující osoby, podrobný a srozumitelný a nezaměnitelný popis reklamované vady. Je-li to možné je optimální reklamaci doplnit o printscreen či jiné obdobné zachycení závady/chyby/chybového hlášení. Reklamující osoba je povinna poskytnout na vyžádání poskytovateli služby veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje. Poskytovatel služeb není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatečnou součinností Klienta.
 • Veškeré reklamace budou posouzeny a zodpovězeny do 30 dnů ode dne jejich podání. Pokud by si však objasnění a vyřešení vyžadovalo součinnost reklamující osoby či třetích osob, může být lhůta prodloužena o dobu, než bude požadovaná součinnost poskytnuta a veškeré s reklamací související dokumenty, informace a údaje vyhodnoceny.
 • Odstoupení od smlouvy je možné pouze z důvodu opakovaného podstatného porušení závazků některého ze zúčastněných subjektů.
 • Pro vyloučení pochybností zúčastněné subjekty výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a do vzájemného smluvního poměru vstupují na základě zralé a pečlivé úvahy v rámci svého podnikání.

Další ujednání

 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek. 
 • Neplatnost některého ustanovení těchto podmínek nezpůsobuje neplatnost veškerých ustanovení smluvních podmínek.
 • Poskytovatel služeb i Vy souhlasíte, že tyto podmínky se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či dalších služeb týkají, podléhají právním předpisům České republiky a přísluší soudům České republiky.
 • Zásady ochrany soukromých údajů
 • Pravidla poradny
 • Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portále.

CENÍK NRPORTAL.CZ

CENÍK NRPORTAL.CZ

PREZENTACE BASIC PROFI PREMIUM
Klientská doporučení, reference, hodnocení ano ano ano
Sestavení unikátního textu do profilu makléře, dle podkladů ne ne ano
Podrobné informace o makléři omezeně ano ano
Řazení v seznamech #3 #2 #1
       
KONTAKTY
Kontaktní formulář ne ano ano
Zobrazení telefonního čísla ne ano ano
Zobrazení www osobních stránek makléře ne ano ano
Zobrazení www stránek kanceláře ne ano ano
Aktivní odkaz na profil v příspěvcích ne ano ano
       
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Publikování příspěvků na Facebooku ne ano ano
Publikování příspěvků na LinkedIn ne ano ano
Publikování edukativních videí na Youtube ne ano ano
Zobrazení odkazů na sociální sítě v profilu ne ano ano
       
BUDOVÁNÍ OBSAHU
Odpovědi v poradně ano ano ano
Klientská doporučení, reference, hodnocení ano ano ano
Publikování edukativních videí ne ano no
Publikování vlastních videí (dle instrukcí) ne ano no
Vložení reference z webu ne 1x 5x
Vložení zobchodovaných nemovitostí - "Succes stories" ano ano ano
       
PODPORA
Statistiky a reporting ne ano ano
Přístupy do "adminu" a možnost aktualizace ano ano ano
Email servis ne ano ano
Telefonický servis ne ano ano
Optimalizace profilu ne ano ano
Revize copywritera při publikování článku ne ano ano
Citace v redakčních článcích ne ne ano
Natočení 2 edukativních videí (dle instrukcí) * ne ne ano
Kampaň na Facebooku ne ne ano
Kampaň na Youtube (u edukativních videí) ne ne ano
  Zdarma 12.000Kč / rok 24.000Kč / rok

* Informace a instrukce k edukativním videím obržíte předem od našeho key account managera. V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu.


Nahoru