Realitní development je soubor kroků vedoucí k úspěšné realizaci stavebního projektu. Již z překladu anglického slova development (= vývoj, rozvoj) vyplývá nejpřesnější definice.

Každý projekt, pozemek či záměr je před samotnou realizací podroben důkladné analýze, která zajistí garanci bezproblémového průběhu od fáze přípravy, realizace až k následnému prodeji či pronájmu nemovitosti. Díky těmto krokům je developer následně schopen každý realitní projekt co možná nejvýhodněji prodat, pronajmout nebo si jej nechat ve správě k dlouhodobému zhodnocení.

Developer je fyzická nebo právnická osoba, která investuje do výstavby nemovitosti a dohlíží na její dokončení od fáze projektu, až po následný prodej nebo pronájem. Developerské projekty nejsou zpravidla stavěny za peníze developera a nebo jen částečně. Investor výstavby může být jak z bankovního, tak nebankovního sektoru, ale nepochybně i ze záloh vybraných od kupujících. Na začátku je stanoven plán finančního plnění, který uzavře developer s kupujícím a díky těmto plánům developer získá kapitál pro stavbu objektu. Riziko proto spočívá v tom, že kupující zaplatí za nemovitost, kterou ve finále nikdy nemusí dostat, a proto každému zájemci o koupi nemovitosti doporučujeme, řešit při nákupu i historii developera jako takového. Čím delší bezproblémová historie, tím lépe pro zákazníka.