Dražba, je forma obchodování nemovitostí, při kterém není předem stanovena cena. Ta se určí právě průběhem dražby prostřednictvím soutěže několika nakupujících či prodávajících. Organizátor dražby (dražební společnost, dražebník) si od prodávajícího nárokuje provizi, jejíž výše je předem určená, nejčastěji procenty z konečné ceny vydražené nemovitosti.

U dražby probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. na základě příklepu licitátora. Zpravidla se vybírá dražební jistota a vítězem se stává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu.

Dražby se dělí na dobrovolné a nedobrovolné. Dobrovolná se koná na přání a za účasti majitele nemovitosti. Jde v podstatě o jinou formu prodeje nemovitosti. Nedobrovolná dražba umožní věřiteli získat uspokojení své pohledávky tím, že v dražbě zpeněží zástavu (nemovitost) dlužníka. 

Častější a využívanější variantou při prodeji nemovitosti je forma aukce. Mnohdy jsou termíny dražba a aukce spojovány, ale je mezi nimi zásadní rozdíl. Na rozdíl od dražby se aukce neřídí zákonem č. 26/2000 Sb., ale občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., kdy po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně pak kupní smlouvy. V případě aukce navíc nemusí vždy zvítězit ten, kdo nabídl nejvyšší cenu. Na rozdíl od dražby je aukce také bez omezení v případě, že má zákazník zájem financovat nákup nemovitosti pomocí hypotéky.