Hypotéka neboli hypoteční úvěr, je dlouhodobý úvěr, se splatností obvykle delší než 5 let, zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je předmětem hypotečního úvěru. Je poskytován na koupi nebo výstavbu nemovitostí, opravu či modernizaci, rekonstrukci, koupi podílu za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků nebo za účelem splácení dříve poskytnutých krátkodobých a střednědobých úvěrů, které byly použity k investicím do nemovitostí.

V základu rozlišujeme dva typy hypotečních úvěrů - účelové a neúčelové. Účelový hypoteční úvěr je striktně vázaný na investici do nemovitosti, zatímco neúčelový, tzv. americká hypotéka, lze použít na cokoliv. Minimální splatnost hypotečního úvěru je většinou 5 let, maximální až 30 let. Je možná i delší doba, ale nároky kladené na klienta jsou vyšší.

Úroková sazba

Úroková sazba definuje procentní vyjádření zvýšení půjčené částky za určité časové období. Pro hypotéky je uváděna roční úroková sazba (per annum – zkratka p.a.), která je po určité období pevná (tzv. Doba fixace). Pro některé druhy hypotečních úvěrů je možné zvolit variabilní úrokovou sazbu. Tato sazba není libovolně pohyblivá, ale přímo se váže na některou z tržních mezibankovních sazeb, v ČR nejčastěji na mezibankovní sazbu PRIBOR.