Investice je jednorázově nebo krátkodobě vynaložený zdroj či peněžní výdaj, u kterého se očekává jeho přeměna na budoucí výnosy či peněžní příjmy během delšího časového období přesahujícího jeden rok.

Mezi nejběžnější typy investic patří např. akcie, podílové fondy, dluhopisy, deriváty, komodity, umělecká díla a unikátní produkty historického charakteru a samozřejmě také nemovitosti. Investiční nemovitost (nemovitost kupovaná za účelem budoucího generování výnosu) je jednou z nejjistějších cest, jak zhodnotit své finanční prostředky v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu. Krátkodobé investice se pohybují od 5 do 10 let, dlouhodobé pak nad 10 let.

V případě, že uvažujete o nákupu investiční nemovitosti, je dobré si před nákupem vše důkladně rozmyslet a zjistit si dostatek informací, znát možná rizika a dobře propočítat náklady v poměru k výnosům. Obecně je realitními společnostmi a makléři doporučováno investovat spíše do více menších bytů než do jednoho velkého luxusního. Zvyšuje to likviditu, tzn. rychlejší proměnu nemovitosti na hotové peníze v případě potřeby.

Investováním do nemovitostí se dá velmi slušně vydělat, ale přináší to s sebou i spoustu práce a starostí. Je potřeba mít dostatek znalostí a schopností z oboru realit nebo se obklopit správným týmem a odborníky, kteří s danou problematikou mají zkušenost a dokáží Vám poradit.