Odhad ceny nemovitosti je dokument, který vyžaduje banka v případě poskytnutí hypotečního úvěru na nemovitost. Tento odhad jí následně slouží při rozhodnutí o výši udělené hypotéky, jelikož díky odhadu ví, jak velkou částku bude schopna za nemovitost utržit v případě, že klient nebude splácet.

Takzvaný odhad tržní ceny nemovitosti zpracovává výhradně osoba pověřená bankou, zpravidla zaměstnanec banky nebo smluvní partner banky, a zaměřuje se především na obvyklou cenu nemovitostí srovnatelných s posuzovanou v dané lokalitě. Tím se odhad ceny zásadně liší od znaleckého posudku, který stanovuje přesnou cenu na základě hodnocení stavebních materiálů, metrů čtverečních zastavěné plochy, stáří objektu a dalších tvrdých dat o nemovitosti.

Znalecký posudek navíc mohou vykonávat pouze osoby jmenované soudem nebo Ministrem financí podle Zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/67 Sb. o provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Stát totiž inkasuje daň ve výši tří procent z každého prodeje nemovitosti a znaleckým posudkem se chrání proti snaze některých prodávajících a kupujících snížit daňový odvod z převodu nemovitosti stanovením minimální částky za prodej do smlouvy a zbytek vyrovnat bokem. 

Znalecký posudek a odhad tržní ceny jsou tedy dva zcela odlišné dokumenty, které při hodnocení jedné a té samé stavby dojdou k zcela odlišné výsledné ceně.


Nahoru