Úschova peněz je jednou z nejjistějších cest jak při koupi nemovitosti předat protistraně peníze a mít při tom jistotu, že se k nim protistrana dostane až v momentě, kdy je prodej úspěšně dokončen a nemovitost je přepsána na katastru nemovitostí do vlastnictví kupujícího.

Díky notářské nebo advokátní úschově má kupující možnost složit dočasně požadovanou částku nebo také zálohu u třetí osoby, která je na základě smlouvy uloží na speciální účet, ke kterému se kupující ani prodávající nemá jak dostat. Zde jsou peníze do doby, než je na katastru nemovitostí zapsán kupující jako nový majitel. Za notářskou či advokátní úschovu platí buď kupující nebo prodávající nebo se mohou o náklady rozdělit. Záleží na jejich vzájemné dohodě.

O úschově se provádí zápis do protokolu, ve kterém mají být uvedeny tyto informace:

  • identifikační údaje kupujícího i prodávajícího (včetně způsobu ověření totožnosti)
  • místo a doba převzetí peněz do úschovy
  • výše složené částky a měna, termín a podmínky výplaty peněz (obvykle po předložení výpisu z katastru nemovitostí na prodávanou nemovitost)
  • číslo bankovního účtu, kam mají být peníze vyplaceny

Ceny za službu notářské úschovy se řídí vyhláškou ministerstva spravedlnosti 196/2001 Sb. V případě advokátní úschovy je cena stanovena smluvně, její výše je ale s notářskou úschovou srovnatelná.