Úvěr je forma půjčky, při které si fyzická nebo právnická osoba půjčí peníze od věřitele (fyzická nebo právnická osoba) a je ochotna za tuto půjčku po uplynutí nebo ještě v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok. Věřitelem bývá zpravidla banka, pro kterou je úvěr hlavním aktivem, zajišťující příjmy, ale může to být i jakýkoliv jiný právní subjekt.

Nabízených typů úvěrů je velké množství a dělíme je do několika základních kategorií:

 • Podle účelovosti
  • Účelové – Poskytují se na předem jasně stanovený účel (např. nákup auta, ledničky apod.).
  • Bezúčelové – Před poskytnutím úvěru není dáno, na co peníze klient použije. Úroková sazba je v porovnání s účelovým úvěrem vyšší.
 • Podle typu výplaty
  • Hotovostní – Poskytnutý úvěr je vyplacen v hotovosti.
  • Bezhotovostní – Peníze klient obdrží na předem stanovený bankovní účet.
 • Podle zajištění
  • Zajištěné – Tento typ úvěru vyžaduje ručení buď nemovitostí, nebo předem vybranou a ohodnocenou movitou věcí.
  • Nezajištěné – Ručení není v tomto případě vyžadováno. Tento typ úvěru však není nabízen plošně, ale pouze vybraným VIP zákazníkům.
 • Podle doby splatnosti
  • Krátkodobé
  • Střednědobé
  • Dlouhodobé

Podle výše uvedených kritérií jsou jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a např. také různé požadavky na zajištění úvěru.