Nejnovější příspěvek před rokem Nejnovější příspěvek před rokem od Redakce NRportal.cz

Jak postupovat, když chci zvýšit nájem?

Počet komentářů v příspěvku Jak postupovat, když chci zvýšit nájem? 4 komentáře
Počet zobrazení příspěvku Jak postupovat, když chci zvýšit nájem?313x zobrazeno
Příspěvek Jak postupovat, když chci zvýšit nájem? vytvořil RedakceRedakce
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Nejjednodušší je to při jednání o prodloužení nájmu, i proto doporučuji uzavírat nájemní smlouvy na roční období. I mimo to však pronajímatel může nájem zvýšit – musí se však s nájemníkem dohodnout (nebo pokud se dohoda nedaří, může se obrátit na soud pro určení výše nájemného). 
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Již v nájemní smlouvě by mělo být uvedeno, kdy a za jakých okolností se může měnit výše nájemného a záloh. Druhou variantou je k nájemní smlouvě vytvořit dodatek, v němž se majitel bytu – pronajímatel a nájemce dohodnou na nové výši nájmu. Zákon opět reguluje výši nájemného. Nárůst nájemného  nesmí překročit 20 % z původní částky a nesmí se zvyšovat více než 1 x za rok  a dále nesmí překročit takzvané obvyklé nájemné (srovnatelná výše nájemného za obdobný byt v místě  a čase ). Obvyklé nájemné se zjišťuje posudkem v realitních kanceláří nebo znaleckým posudkem.
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Podmínky zvyšování nájemného by měly být sjednány v nájemní smlouvě. Zpravidla je v nájemní smlouvě stanoveno zvyšování nájemného takzvanou inflační doložkou. Zvýšení nájemného je možné dohodnout i formou Dodatku  ke smlouvě. Dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem je možné zvyšování nájemného i zcela vyloučit a Dohoda má v tomto případě přednost před zákonem. Pokud zvyšování nájemného neřeší nájemní smlouva, postupuje se podle občanského zákoníku. Pronajímatel se může obrátit na nájemce s písemným návrhem na zvýšení nájemného nejdříve za rok od posledního zvýšení nájemného. Zvýšení nesmí přesáhnout 20 % hranici, a to včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech. Jestliže nájemce do dvou měsíců neodsouhlasí návrh na zvýšení nájemného, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného u soudu.
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Pokud chci zvýšit nájem, musím vždy nájemce předem upozornit písemnou formou. Buď upravím nájemní smlouvu nebo udělám dodatek ke smlouvě.

Nenašli jste odpověď? Položte vlastní dotaz

Trápí vás otázky ohledně nemovitostí? Položte je v poradně a nechte si poradit od široké základny odborníků z oboru.

Vložit dotaz

Témata poradny

Vyhledávejte v poradně

Nahoru