Nejnovější příspěvek před rokem Nejnovější příspěvek před rokem od Redakce NRportal.cz

Nájemník neplatí nájemné, co mám dělat?

Počet komentářů v příspěvku Nájemník neplatí nájemné, co mám dělat? 4 komentáře
Počet zobrazení příspěvku Nájemník neplatí nájemné, co mám dělat?321x zobrazeno
Příspěvek Nájemník neplatí nájemné, co mám dělat? vytvořil RedakceRedakce
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Komunikovat (ideálně doporučenými dopisy), zjišťovat důvody, proč nájemník neplatí nájemné, upozornit ho na možnost výpovědi, uzavřít dohodu o uznání dluhu a o ukončení nájmu (ideálně formou notářského zápisu s přímou vykonatelností).
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Když nájemce dluží na nájemném, můžete smlouvu vypovědět. Ale tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi nájemníkovi. Dluh na nájemném se počítá i s úrokem. Tzn. každý den se k dluhu připočítává úrok z prodlení, a to dle sazby České národní banky. Jednou věcí je finanční vypořádání a druhou je odchod nájemce z bytu. Pronajímatel doručí nájemníkovi výpověď, ale  do dvou měsíců ode dne doručení může nájemník  podat soudu návrh na přezkoumání....čímž sice narůstá dlužná částka, ale nájemce dál užívá byt a protahuje dobu na vystěhování. Až po pravomocném soudním rozhodnutí bude nájemce povinen byt opustit. Dlužnou částku však musí majitel žalovat v dalším soudním řízení.
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Pokud nájemník neplatí nájemné je nutné ho na to ihned upozornit e-mailem nebo dopisem. Vše je nutné evidovat. Nejlepší je se vždy domluvit, ať už na splátkovém kalendáří nebo vypovězením nájemní smlouvy. Pokud se obě strany nedohodnou je nutné řešit to soudní cestou.
12. 12. 2019 Kontaktovat redakci
Nejprve doporučuji s nájemcem jednat a zjistit, zda se nachází jen v dočasně obtížné situaci, nebo “jen zapomněl”, nebo zda se dají očekávat dlouhodobější problémy. Pokud ani potom nájemce nezaplatí, nebo se situace po nějaké době znovu opakuje, doporučuji písemně nájemce vyzvat k úhradě a upozornit, že pokud nezaplatí, může dostat výpověď z nájmu. Smlouvu na dobu určitou i na dobu neurčitou je možno vypovědět písemně s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního kalendářního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi.  Pokud vám však nájemce nezaplatí nájem a služby za tři měsíce a více, máte právo dát mu okamžitou výpověď, tj. bez výpovědní doby a nájem končí doručením výpovědi. Třemi měsíci se ale nemyslí časový úsek, nýbrž podstatná je výše dluhu. Když tedy nájemce platí nájem a služby jen částečně, okamžitou výpověď dostat nemůže. Je to možné až tehdy, když dluh přesáhne tři nájmy a úhrady za služby. Předtím, než nájemci dáte okamžitou výpověď však je nutné jej písemně vyzvat, aby dluh uhradil, jinak bude výpověď z nájmu neplatná. Když ani po písemné urgenci dluh nezaplatí, můžete mu dát okamžitou výpověď a potom má měsíc na vyklizení a předání bytu.V písemné výpovědi musí být jasně uvedeno, jaké důvody k ní vedly a také v ní musí být informace, že pokud nájemce s uvedenými důvody nesouhlasí, má právo vznést námitky, nebo se obrátit do 2 měsíců od obdržení výpovědi na soud s žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Když výpověď tyto náležitosti nemá, je neplatná.

Nenašli jste odpověď? Položte vlastní dotaz

Trápí vás otázky ohledně nemovitostí? Položte je v poradně a nechte si poradit od široké základny odborníků z oboru.

Vložit dotaz

Témata poradny

Vyhledávejte v poradně

Nahoru