Nejnovější příspěvek před 5 měsící Nejnovější příspěvek před 5 měsící od Jiří Šimon

Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, zda je platná tato výpověď z nájmu na dobu určitou, která končí 31.8.2021. Poštovní razítko na obálce je 3.6.2021, smlouva má toto znění : je na ní uvedeno pouze moje jméno a trvalá adresa pobytu jako nájemníka, chybí jméno a bydliště pronajímatele. Obsah: Vzhledem k nájemní smlouvě, která je na dobu určitou do 31.8.2021 Vás žádám k vyklizení a předání bytu. Nájemní smlouva se ze strany pronajímatele dále neobnovuje a nebude dále prodloužena. Dále pouze podpis pronajímatele, datum a místo. Podle občanského zákoníku, by tedy měla obsahovat další informace, důvody a měla by být tedy neplatná a měla by být podána nejpozději do konce měsíce května. Prosím o Vaše vyjádření k této skutečnosti, protože se nechceme vystěhovat a rádi bychom pokračovali v placení nájmu a využívání bytu. Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Půčková

Počet komentářů v příspěvku Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou 2 komentáře
Počet zobrazení příspěvku Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou308x zobrazeno
Příspěvek Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou vytvořil Půčková MarietaPůčková Marieta
10. 6. 2021 Kontaktovat makléře

Dobrý den paní Půčková,

vzhledem k tomu, že máte smlouvu na dobu určitou, která končí k 31.8.2021, si dovoluji poznamenat, že již nadpis je nepřesný. Ve Vašem případě se nejedná o výpověď, ale o ukončení nájemního vztahu uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena.

Pro lepší pochopení Vám zkusím vysvětlit rozdíl:

Výpověď ze strany pronajímatele – tato výpověď se používá u smluv na dobu určitou, při předčasném ukončení, tzn. kdykoliv bez ohledu na dobu trvání. Musí však splňovat určité náležitosti, některé z nich popisujete ve své otázce :
Výpověď pronajímatele nájemci musí být písemná a musí být nájemci doručena. Výpověď může na dobu určitou být vypovězena jen z důvodů, které přesně stanoví zákon. Při smlouvě na dobu určitou, může pronajímatel uplatnit pouze důvody, které spočívají na straně nájemce (např. hrubé porušení povinností, trestný čin proti pronajímateli) nebo z důvodu veřejného zájmu (např. rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby).
Výpovědní důvod musí být vždy uveden. Zároveň pronajímatel musí ve výpovědi nájemce poučit, že proti výpovědi lze vznést námitky a obrátit se na soud. Jinak je výpověď neplatná.
Výpovědní lhůta je tříměsíční. Začíná běžet od prvního dne v měsíci, který následuje po měsíci, kdy došla nájemci.
Pronajímatel může dát nájemci okamžitou výpověď, pokud nájemce zvlášť závažný způsobem poruší svou povinnost, která vyplývá z nájmu. Pronajímatel musí nejprve nájemce vyzvat, aby přestal s porušováním povinností, případně napravil protiprávní stav, který vznikl.


Důvod ukončení nájmu uplynutím doby (toto je Váš případ):

Nájem končí uplynutím doby, kterou si strany sjednaly ve smlouvě.
Pronajímatel, který nemá zájem na prodloužení nájmu, musí písemně nájemci oznámit, že trvá na neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou a vyzvat ho, aby byt opustil. Musí tak učinit do tří měsíců od skončení nájmu.

Ano, do tří měsíců po skončení nájmu. Majitel Vašeho bytu vám tedy dal vědět s dostatečným předstihem. Dle mého názoru tedy lhůtu dodržel, ani důvody sdělovat nemusí. Vyplývá to z logiky věci – smluvní vztah skončil.

Je mi líto, že pro Vás nemám pozitivnější odpověď, ale pokusila bych se využít poslední dvě možnosti. Vzhledem k tomu, že si strany mohou v nájemní smlouvě dohodnout i jiný postup ukončení nájmu, podívejte se do své nájemní smlouvy, zda tam není uvedeno jiné ukončení nájmu, než ukládá zákon.

Další možností je zkusit se s majitelem domluvit tak nějak „lidsky“. Zeptejte se ho na důvod, proč s Vámi nechce obnovit nájemní vztah. Pokuste se apelovat na skutečnost, že jste v bytě spokojení, bezproblémoví (to je pro domluvu nutností). Třeba chce byt prodat a poté, co zvážíte své možnosti, můžete dospět k názoru, že Vám finanční situace dovolí, vzít si na byt hypotéku. To samozřejmě nevím, jen odvozuji. Třeba se chce domluvit na lepších podmínkách. Ale může mít i mnoho jiných důvodů. Pokud se stěhovat nechcete, určitě zvolte ještě možnost domluvy.

Přeji Vám hodně štěstí

Štěpánka Malinová


11. 6. 2021 Kontaktovat makléře

Dobrý den, vzhledem k široké problematice nájemních vztahů bych vám doporučoval obrátit se odbornou radou na právníka.

Nenašli jste odpověď? Položte vlastní dotaz

Trápí vás otázky ohledně nemovitostí? Položte je v poradně a nechte si poradit od široké základny odborníků z oboru.

Vložit dotaz

Témata poradny

Vyhledávejte v poradně

Nahoru