Hlavní obrázek pro článek Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení
Datum vložení článku Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení 25. 5. 2018 Štítek Nemovitosti článku Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení Nemovitosti

Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení

Pozvěte sousedy na kávu

Před tím, než zahájíte rekonstrukci, určitě si promluvte se svými sousedy, případně jim nechte písemnou zmínku, co a jak se bude rekonstruovat. Určitě si zkuste nejhlučnější práce nechat na dobu mimo noční klid. Ideálně ve čas, kdy jsou lidé v práci a případný hluk je nebude rušit.

Zákon hovoří o tom, že byste neměli svou prací ohrožovat práva sousedů a obtěžovat je tím. Jednoduše řečeno, o všech změnách je informujte a hlavně předem jim sdělte, kdy bude hluk při pracích největší. Dáte jim možnost se přizpůsobit situaci a udržet tak dobré sousedské vztahy.

Bytové družstvo a společenství vlastníků

Pokud bydlíte v družstevním bytě, musí vám být udělen souhlas s rekonstrukcí od družstva. Jako nájemce byt nevlastníte, máte pouze družstevní podíl s právem nájmu určité bytové jednotky. Ale i to přináší své výhody, protože v případě nutnosti řešení se stavebním úřadem, musí toto za vás vyřešit právě družstvo. O povolení nebo ohlášení žádá tedy družstvo.

V případě, že máte byt v osobním vlastnictví, jsou chvíle, kdy za určitých podmínek můžete provádět rekonstrukci, aniž byste žádali o povolení společenství vlastníků. O povolení žádáte, až když byste svou rekonstrukcí zasahovali do společných prostor. V takovém případě musíte mít souhlas všech vlastníků. O souhlas zažádejte na shromáždění. V běžném případě stačí souhlas 75 procent vlastníků. Pokud provádíte změny, které jsou na úkor společných prostor, musí s nimi souhlasit 100 procent vlastníků.

Nosná konstrukce a jiné úřednické pojmy

Než začneme řešit, jaká povolení budete potřebovat, pojďme se společně podívat na pár základních pojmů, které se v rámci potřebných souhlasů před rekonstrukcí, budou v našem článku objevovat.

Způsob užití stavby: Jedná se o účel, ke kterému stavební úřad vydal stavební povolení. Pokud si nejste jistí, podívejte se do kolaudačního souhlasu nebo do oznámení o změně užívání stavby.

Nosná konstrukce: Štěny a podpůrné prvky, které zajišťují stabilitu a pevnost stavby. Nosné konstrukce jsou často železobetonové, betonové, ocelové.

Posouzení vlivů na životní prostředí: Stavební úřad jej po vás bude chtít, pokud se bude jednat o rozsáhlou rekonstrukci, která ovlivní vnější okolí bytu. Ve většině případů se toto u rekonstrukce bytu nevyžaduje. Pokud by vás zajímalo, co vše pod to spadá, můžete si o detailech přečíst v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (příloha č. 1 zákona č. 100/2011 Sb.).

Stavební úřad

V první řadě nezapomínejte na stavební úřad. Je možné, že když jste hledali, zda je při rekonstrukci nutné stavební povolení, pojem “rekonstrukce” jste v zákoně nenašli. Není to proto, že byste povolení nepotřebovali, ale důvodem je jiné označení - STAVEBNÍ ÚPRAVA. Přesně právě pod tento pojem spadá i rekonstrukce bytu i modernizace. A nejde jen o úpravy v bytech, ale i o rekonstrukci v bytových domech.

Stavební úprava versus údržba stavby

Před tím, než si nakoupíte nové dlaždičky a případně začnete bourat jádro bytu, ujasněte si, zda vše, co máte v plánu, spadá pod stavební povolení, nebo vám běžně postačí ohlášení. Je dost možné, že ani jedno z toho nebudete potřebovat.

Je pravda, že v některých pojmech, aby se čert vyznal. Ale v případě, že chcete mít jistotu, pojďme si je společně upřesnit. Stavební údržba pouze zajišťuje a prodlužuje životnost současné stavby. Stavební úprava mění dokončenou stavbu, ale půdorys bytu zůstává stejný.

Bez povolení, se stavebním povolením, na ohlášení?

Stavební povolení: Na úřad si pro stavební povolení musíte dojít ve chvíli, kdy měníte vzhled stavby, nebo se rekonstrukce týká nosných konstrukcí.  V takovém případě musí být posouzen vliv požární bezpečnosti stavby a vliv na životní prostředí. Stavební povolení je tehdy skutečně nevyhnutelné.

Bez stavebního povolení i ohlášení: Jednoduše jde o opačnou situaci, než při stavebním povolení. Rekonstrukcí nezasahujete do nosných konstrukcí a stěn a neměníte vzhled stavby.

Ohlášení: Ohlášení je vyžadováno v případě, že měníte obytné plochy. Ale pozor, nesmíte zasahovat do nosné konstrukce a vnějšího vzhledu stavby.

Pokud vás čeká rekonstrukce bytu, radíme, užijte si to bez zbytečných pokut. Budování nového prostoru k životu má být zábava a radost. Myslete proto na patříčná povolení včas.

Autor článku
Autor článku Rekonstrukce bytu: Nezapomeňte na důležitá povolení - makléř Redakce NRportal.cz, větší profilovka
Redakce NRportal.cz
Redakce Profil autora
Sdílejte článek

Chcete se ještě na něco zeptat? Zeptejte se makléřů v poradně.

Vložit dotaz

Nahoru