Hlavní obrázek pro článek Zástavní právo: Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci?
Datum vložení článku Zástavní právo: Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci? 20. 9. 2021 Štítek Hypotéka článku Zástavní právo: Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci? Hypotéka

Zástavní právo: Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci?

Rozhodli jste se využít zástavu nemovitosti při žádosti o hypotéku? Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci? Tyto dva velmi důležité pojmy si představíme na blogu Nezávislého realitního portálu.

Zákaz zcizení nemovité věci

Zákazem zcizení nemovitosti se v rámci zákonu č. 89/2012 občanského zákoníku rozumí určitý druh omezení spojený s jakoukoliv formou převodu nemovitosti na jinou osobu. Tímto převodem je zpravidla na mysli prodej či darování této předmětné nemovité věci. Zákazem zcizení se úvěrová banka chrání před možnou budoucí nesolventností klienta.

Pokud by však z jakéhokoliv důvodu mělo k tomuto převodu nakonec stejně dojít, je v rámci takového úkonu nutný souhlas ze strany banky, u které je hypotéka sjednána.

Zákaz zatížení nemovité věci

Tato forma právního zápisu blíže charakterizuje určitá omezení spojená s budoucím užitím nemovité věci. Mezi nejznámější restrikce tohoto typu patří především zákaz zřízení věcného břemene ve spojitosti s předmětnou nemovitostí.

Je však nutné dodat, že v praxi se můžeme setkat také s omezením například budoucího pronájmu této nemovitosti. Pokud je tedy vaším cílem pořízení nemovité věci za účelem následného pronájmu další osobě, je nutné si u své úvěrující banky ověřit tuto situaci, aby se předešlo zbytečným komplikacím.

Další možná omezení a jejich řešení

Při sjednávání hypotéky tedy doporučujeme nejen pečlivě pročíst možnou budoucí smlouvu, ale také v klidu zvážit možné restrikce výše uvedeného typu, které se mohou ve sjednávané smlouvě objevit. 

Existence jednotlivých zákazů v rámci zástavní smlouvy zpravidla souvisí s nižší úrokovou sazbou banky. Sjednání hypotečního úvěru byste měli konzultovat s profesionálem, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím.

Zajímají vás další podmínky získání hypotéky? Chtěli byste se dozvědět více informací o zákazu zcizení a zatížení nemovité věci? Neváhejte své dotazy pokládat do naší realitní poradny.

Co radí realitní makléřka Anna Skřivánková z PERSONAL REALITY s.r.o.?

„Zástavní právo - Zákaz zcizení a zatížení nemovitosti - je pojem, který se váže na vztah věřitele k pořízené nemovitosti z poskytnuté půjčky. Je to jakási pojistka věřitele (banka, fyzická nebo i právnická osoba) při nákupu nemovitosti a dává věřiteli určitou jistotu, že bude pohledávka dle podmínek sjednaných smlouvou hrazena. Smyslem je, že neplní-li dlužník svůj dluh vůči věřiteli, může věřitel požadovat zpeněžení zastavené nemovitosti, a tím umořit svou pohledávku. Zástavní právo je zapsáno na listu vlastnictví dané nemovitosti podle zástavní smlouvy. Součástí mohou být zápisy zákaz zatížení a zákaz zcizeni, které nesou omezení, jak může dlužník nakládat s nemovitostí, které jsou taktéž specifikovány v zástavní smlouvě. Zákaz zatížení znamená, že dlužník nesmí jinak zatížit danou nemovitost bez souhlasu věřitele, třeba zřídit věcná břemena, další zástavní právo atd. Zákaz zcizení je omezení jakéhokoliv převodu nemovitosti na jinou osobu, např. prodej nebo darování. Na konec chci jen poznamenat, že tzv. zástava od banky není nic výjimečného a určitě není důvod se takového zápisu bát. U zástavy soukromou či právnickou osobou bych byla již ostražitější, při prodeji mohou nastat určité komplikace.“

Autor článku
Autor článku Zástavní právo: Co znamená zákaz zcizení a zatížení nemovité věci? - makléř Redakce NRportal.cz, větší profilovka
Redakce NRportal.cz
Redakce Profil autora
Sdílejte článek

Chcete se ještě na něco zeptat? Zeptejte se makléřů v poradně.

Vložit dotaz

Nahoru